Rezerwat przyrody ZASKALSKIE-BODNARÓWKA

Utworzony w 1961 roku, ma powierzchnię 19,02 ha i utworzony został w celu ochrony krajobrazu, lasu i cennych naskalnych i ciepłolubnych zespołów roślinności porastających wapienne skały i strome zbocza. Rezerwat znajduje się w dolinie Skalskiego Potoku uchodzącego do Grajcarka, oraz na zboczach zalesionej góry Skalskie (789 m n.p.m.). Potok tworzy w niektórych miejscach głęboki wąwóz. Do rezerwatu wkraczamy przez jedyną w swoim rodzaju bramę skalną utworzoną przez dwie duże skały tj. Dziurawą Skałę i Czerwoną Skałę. W lesie wyżej Dziurawej Skały znajduje się jeszcze jedna, niewidoczna z drogi skała „Podyrgałyłska”.