Rezerwat przyrody BIAŁA WODA

Rezerwat Biała Woda ma powierzchnię 27,83 ha, położony jest w dolinie potoku Biała Woda oraz jego dopływu Brysztańskiego Potoku. Zaraz po wejściu do rezerwatu, po lewej stronie znajduje się skała zwana Czubatą. W sąsiedztwie rezerwatu, ok. 200 m przy polnej drodze na północnych zboczach doliny można znaleźć pomnik przyrody: Bazaltową Skałkę (wulkanicznego pochodzenia). Po południowej stronie potoku znajduje się duże urwisko pięknej Smolegowej Skały. W tym miejscu zbocza doliny zwężają się tworząc Wąwóz Międzyskały. W pobliżu miejsca, gdzie uchodzi potok Zimna Studnia, na północnej stronie Białej Wody, nieco na wzgórzu znajduje się charakterystyczna Czerwona Skałka, zwana też Skałą Sfinks. Naprzeciwko niej, po drugiej stronie potoku tworzące skalny amfiteatr możemy podziwiać Konowalskie Skały. Dalej za Czerwoną Skałką znajdują się Kornajowskie Skały, których nazwa pochodzi od istniejącego tu dawniej osiedla Kornaje. Trzeci fragment rezerwatu znajduje się w miejscu, gdzie Brysztański Potok uchodzi do Białej Wody, możemy podziwiać tutaj dużą Kociubylską Skałę o ścianach stromo opadających do potoku. Wielką osobliwością są znajdujące się na północnej ścianie Smolegowej Skały stanowiska roślin górskich, które w Polsce występują jedynie w Tatrach.